Happy Energy S.A. – emisja akcji

Happy Energy S.A.

Zielona, fundamentalna i perspektywiczna inwestycja.

z 4 278 000 zł

z 4 278 000 zł
 
Inwestorzy
23 zł
Cena Akcji
11%
procent oferowany
186 000
Liczba Akcji
Kampania zakończona

Zainwestuj w zyskowną i dynamicznie rozwijającą się spółkę, działającą w perspektywicznej branży OZE, która w ciągu 8 miesięcy uzyskała 21 306 516,18 zł przychodu i planuje wejście na giełdę w drugiej połowie 2022 roku!

O nas

Happy Energy S.A. to dynamicznie rozwijająca się spółka działająca w branży OZE (Odnawialne Źródła Energii), która powstała w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie różnych grup uczestników rynku na tańszą,  odnawialną energię. Od 2019 roku oferujemy profesjonalny montaż systemów fotowoltaicznych oraz instalacji grzewczych dla klientów indywidualnych, firm, gospodarstw rolnych oraz samorządów. 

W ciągu ostatnich 8 miesięcy (luty-wrzesień 2021 r.) osiągnęliśmy ponad 21,3 mln przychodu, notując 517% wzrost przychodów względem tego samego okresu w roku ubiegłym.* Wiemy jak zapewnić rentowność przy rosnącej skali działalności. Na koniec września br. Spółka posiadała 2,3 mln zł środków pieniężnych.

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem zielonej transformacji, która prowadzi w kierunku radykalnego zwiększenia udziału energii odnawialnej w strukturze wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej.

Te zmiany dokonują się coraz szybciej z korzyścią dla budżetów domowych oraz środowiska.
Szybki rozwój i zajęcie stabilnej pozycji na rynku, zawdzięczamy atrakcyjnej ofercie produktowej, dynamicznie rozwijanej sieci sprzedaży, wysokim standardom realizacji zleceń oraz wykorzystywaniu wysokiej jakości materiałów czołowych producentów na rynku, w przystępnej cenie.

Planujemy wprowadzenie spółki na rynek NewConnect w drugim półroczu 2022 r.

*Dane za 2020 dotyczą jednoosobowej działalności gospodarczej przekształconej w Spółkę Akcyjną 10 lutego 2021 roku. Dane nieaudytowane. Znormalizowany zysk netto za okres 10.02.2021-30.09.2021 r., to znaczy zysk netto skorygowany o koszt zakupu niesprzedanych towarów i materiałów.

Cele emisji

W ramach emisji crowdinvestingowej planujemy przede wszystkim przygotowanie Spółki do zwiększenia skali działalności w dotychczasowym obszarze poprzez zwiększenie kapitału obrotowego do finansowania szybko rotujących stanów magazynowych, a co za tym idzie zwiększenie liczby zamówień i wykonanych realizacji w skali roku. Chcemy również wzmocnić zaplecze logistyczne oraz działania marketingowe. Drugą część pozyskanego kapitału przeznaczymy na udział w przetargach samorządowych w obszarze fotowoltaiki.

Źródło: Spółka

Powiększenie stanów magazynowych – 1 778 000 zł

Chcemy dysponować większym kapitałem obrotowym do działania na dynamicznie rosnącym rynku. Celem powiększenia stanów magazynowych jest przede wszystkim możliwość uzyskania lepszej ceny zamawianych produktów, związanej ze składaniem jednorazowo większych zamówień. Rozwiązanie to zabezpiecza także terminowość przeprowadzanych montaży w związku z większą dostępnością komponentów.

Powiększenie działu logistyki w tym zakup nowych samochodów dostawczych – 450 000 zł

Szacujemy, że możliwy wzrost przychodów w 2022 roku względem 2021 roku może wynieść 100%, dlatego już dziś identyfikujemy wąskie gardła.
Obecnie nasze zaplecze logistyczne obejmuje 6 samochodów dostawczych. Powiększenie działu logistyki zakłada zakup 4 samochodów dostawczych Iveco Daily z windą i dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 ton. Planujemy zakup samochodów używanych (wiek ok. 3 lat), zważywszy na najlepszy stosunek ceny do zużycia samochodu.
Obecnie nasze zaplecze logistyczne obejmuje 6 samochodów dostawczych. Powiększenie działu logistyki zakłada zakup 4 samochodów dostawczych Iveco Daily z windą i dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 ton. Planujemy zakup samochodów używanych (wiek ok. 3 lat), zważywszy na najlepszy stosunek ceny do zużycia samochodu. 

Działania marketingowe – 250 000 zł

Konkurencja nie śpi, dlatego chcemy zwiększyć naszą rozpoznawalność na rynku. Działania marketingowe będą obejmował stworzenie nowych szablonów graficznych i ich wykorzystanie przy produkcji materiałów reklamowych. W pierwszej kolejności planujemy oklejenie wszystkich aut firmowych oraz aut naszych przedstawicieli. Następnie przystąpimy do wydruku banerów reklamowych w ilości 1000/2000 sztuk. Kolejnym krokiem będzie wydrukowanie materiałów dla naszych przedstawicieli – ulotek reklamowych w ilości 500 000 sztuk, folderów z naszą ofertą i wyceną w ilości 50 000 sztuk oraz produkcja 10 000 teczek. Pozostałą część budżetu przeznaczymy na dalszy rozwój naszego call center.

Rozbudowa działu handlowego – 350 000 zł

W perspektywie kilku lat chcemy dysponować siecią 600 przedstawicieli handlowych. Rozbudowa działu handlowego zakłada rozwój, należącej do grupy kapitałowej Happy Energy – spółki Happy Elite Sp. z o.o. Powołanie tej spółki pozwoli na osiągnięcie jeszcze lepszej obsługi sprzedażowej i zbudowanie szerokiej grupy przedstawicieli sprzedających produkty i usługi Happy Energy S.A. Podniesiemy także kompetencje naszych przedstawicieli poprzez szkolenia oraz wprowadzenie systemu premiowego.

Kapitał na udział w przetargach samorządowych – 1 450 000 zł

Drastyczne podwyżki cen energii radyklanie zwiększą zainteresowanie samorządów inwestycjami w energooszczędności oraz OZE. Udział w przetargach samorządowych zakłada wniesienie wkładu na zabezpieczenie kontraktu, którego wartość jest istotne uzależniona od  wartości komponentów.

Q1 2022

Powiększenie stanów magazynowych

Q1 2022

Powiększenie działu logistyki w tym zakup nowych samochodów dostawczych

Q1 2022

Działania marketingowe

Q1 2022

Rozbudowa działu handlowego

Q3 2022

Kapitał na udział w przetargach samorządowych

Strategia wyjścia z inwestycji

Inwestor będzie miał możliwość wyjścia z inwestycji poprzez sprzedaż swoich akcji na rynku NewConnect. Planujemy złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect w 2 kwartale 2022 r. Wybraliśmy już Autoryzowanego Doradcę, CSW Więckowska i Partnerzy, który od wielu lat pozostaje w grupie najwyżej ocenianych doradców przez GPW i podjęliśmy pierwsze, wstępne kroki w celu przygotowania spółki do wprowadzenia na giełdę, a Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji Spółki serii A i serii C do obrotu na rynku NewConnect.

Polityka dywidendowa

Poza wejściem na NewConncect, spółka planuje także wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. Przyjęta uchwałą polityka dywidendowa zakłada rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości od 15 do 30 proc. zysku netto. Propozycje wypłaty będą uwzględniały aktualną sytuację finansową spółki i możliwość realizacji celów strategicznych. Przyjęta polityka dywidendowa znajdzie zastosowanie począwszy od zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

Co nas wyróżnia

Potencjał rozwoju i sprawność działania naszej spółki są  widoczne m.in. w wynikach finansowych. Za dotychczasowe sukcesy odpowiada system naczyń połączonych, na który składają się m.in. stale rozwijana sieć dystrybucji, wysoka jakość usług gwarantująca rekomendacje klientów, szeroka oferta produktowa przy zachowaniu konkurencyjnych cen – na co pozwala skala działalności. 

W przypadku wdrożenia mniej korzystnych regulacji w zakresie rozliczania nadwyżek energii elektrycznej dla prosumentów od 2022 r., kluczowymi czynnikami wpływającymi na dynamiczny wzrost rynku w kolejnych latach będą podwyżki cen energii elektrycznej oraz gazu, które w istotny sposób wpłyną na budżety gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych a także samorządów, a także rosnąca efektywność produktów i rozwiązań w ofercie handlowej Happy Energy S.A. Uważamy, że trend wzrostu mocy instalowanych w OZE ma charakter długoterminowy i globalny.

Mocne strony Happy Energy

PRZEJRZYSTE ZASADY WSPÓŁPRACY – każdy współpracownik Happy Energy może liczyć na jasno określone wynagrodzenie oraz transparentną komunikację. W ramach zakładanej spółki Happy Elite Sp. z.o.o będziemy dodatkowo oferować pakiety szkoleń oraz systemy motywacyjne dla zespołów handlowych.

ATRAKCYJNA OFERTA PRODUKTOWA – do każdego montażu instalacji fotowoltaicznej wykorzystujemy panele notowane w branżowych rankingach Tier-1 Solar Panel List, m.in.  Jinko Solar, Q-Cells czy Trina Solar. Pod kątem producentów pomp ciepła, współpracujemy z producentami Panasonic, Buderus oraz Kaisai. Dzięki współpracy z producentami paneli wysokiej jakości z wieloletnią gwarancją, mamy pewność, że oferujemy klientom niezawodny produkt i usługę.

KONKURENCYJNE CENY – W celu zachowania dobrego stosunku jakości do ceny dla klienta końcowego, prowadzimy przemyślaną politykę marżową, dzięki której zarówno spółka, jak i współpracujący przedstawiciele odnotowują zyski.

MONTAŻE – Happy Energy S.A. współpracuje obecnie z 12 doświadczonymi zespołami montażowymi na terenie całej Polski. Oferta usług montażowych oraz terminy realizacji są jednakowe i transparentne dla klientów indywidualnych i dla firm. 

Działalność Happy Energy

Historia

10.2019
Rozpoczęcie prac nad marką Happy Energy

Budowa wykwalifikowanego zespołu, realizacja pierwszych umów.

2020
Budowa struktury biznesu w ramach działalności jednoosobowej

Wyznaczenie dyrektorów regionalnych, pozyskiwanie nowych przedstawicieli oraz ekip monterskich.

02.2021
Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę akcyjną.
06/07.2021
Przekroczenie przychodów na poziomie 4 000 000 zł miesięcznie

Było to możliwie dzięki rozwinięciu sieci przedstawicieli z zasięgu lokalnego na krajowy. Sieć przedstawicieli handlowych Happy Energy S.A. liczy już ponad 230 osób.

08.2021
Podjęcie decyzji o utworzeniu Happy Elite Sp. z o.o.

Decyzja ta umożliwi utrzymanie dynamicznego rozwoju sprzedaży produktów Happy Energy w ciągu najbliższych lat oraz umożliwi nawiązanie współpracy z już powstałymi grupami sprzedaży z innych firm.

Oferta

Głównymi gałęziami działalności Happy Energy S.A. jest sprzedaż i instalacja systemów fotowoltaicznych oraz grzewczych. W naszej ofercie znajduje się także sprzedaż i instalacja magazynów energii oraz ładowarek do samochodów elektrycznych bądź hybrydowych.

Oferta Happy Energy

FOTOWOLTAIKA – instalacje fotowoltaiczne pozwalają w sposób znaczący zredukować cenę pozyskanej energii w sposób ekologiczny. Oferta Happy Energy S.A. skierowana jest głównie do osób prywatnych, rolników i firm. Świadczymy usługę sprzedaży i montażu, głównie instalacji do 10 kWp. Przy montażu wykorzystujemy najczęściej produkty producentów takich jak Jinko Solar, Trina Solar, Risen Solar, Q-Cells, Sofar Solar, Fronius oraz Solaredge. Oferujemy usługę kompleksową – od projektu, finansowania, po montaż i obsługę dokumentacji w zakładzie energetycznym.

POMPY CIEPŁA – pompy ciepła powietrze-woda służą do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Nasza oferta skierowana jest głównie do osób prywatnych, które chcą przeprowadzić modernizację źródła ciepła w domu. Pracujemy głównie z produktami marek takich jak Panasonic czy Buderus. Dzięki programowi „Czyste Powietrze” i wysokim dopłatom, dużo osób decyduje się na wymianę starego pieca na efektywne źródło ciepła jakim jest pompa ciepła.

Grupa docelowa

grupa docelowa happy energy
Nasza oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm, rolników i samorządów na terenie całego kraju. Do klientów docieramy głównie poprzez działania BTL (Below The Line) tj. ulotki, banery, znakowane samochody, komunikację D2D (Door to Door). Korzystamy także z targetowanych reklam w kanałach Social Media oraz zasobów własnego i zewnętrznych call center.

Dystrybucja

Obsługujemy klientów z całej Polski, zarówno w zakresie montaży instalacji fotowoltaicznych, jak i pomp ciepła. Rozwijamy się poprzez sprzedaż bezpośrednią D2D, działalność własnego call center, a także możliwość współpracy na zasadzie franczyzy i system afiliacyjny dla klientów. Powołaliśmy także spółkę Happy Elite Sp. z o.o., której celem jest wzmocnienie sprzedaży, poprzez nawiązywanie współpracy dystrybucyjnych.

Kanały sprzedaży Happy Energy

DOOR 2 DOOR – spółka posiada rozbudowaną sieć przedstawicieli, która w 2021 roku liczy ponad 200 osób i stale się rozrasta. Jest to możliwe dzięki konkurencyjnej ofercie współpracy dla przedstawicieli, dzięki której pozyskujemy wielu doświadczonych w branży współpracowników.

CALL CENTER – w 2021 roku założyliśmy własne call center, zlokalizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nasi pracownicy, kontaktują się z klientami na terenie całego w kraju.

SŁONECZNA FRANCZYZAoferujemy przedstawicielom możliwość otworzenia stacjonarnego punktu sprzedaży pod szyldem Happy Energy na zasadach franczyzy. Pierwszy otwarty salon znajduje się w miejscowości Sandomierz.

HAPPY ELITE Sp. z o.o – spółka należy do grupy kapitałowej Happy Energy i powstała z myślą o stworzeniu i prowadzeniu grupy sprzedażowej Happy Energy S.A. W ramach działalności, spółka oferuje dedykowane szkolenia oraz programy motywacyjne dla przedstawicieli. Na ten moment spółka współpracuje z 60 osobami. Szacujemy, że w przeciągu 6 miesięcy Happy Elite Sp. z o.o. będzie posiadała w swoich szeregach 200 doradców, którzy będą sprzedawać produkty spółki Happy Energy S.A. Szacunki są oparte na dotychczasowej historii i dynamice pozyskiwania przedstawicieli, z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych. Happy Energy posiada 50,00% udziałów w Happy Elite sp. z o.o.

HAPPY ELITE Sp. z o.o

PROGRAM AFILIACYJNYwdrożyliśmy z sukcesem program afiliacyjny, w którym nasi zadowoleni klienci mogą polecać nasze rozwiązania dalej. W naszej afiliacji mamy jasny i prosty system rozliczeń, zależny od tego, na jaką ostatecznie ofertę zdecyduje się klient, któremu została polecona nasza oferta. Wynagrodzenie dla klientów polecających nasze rozwiązania to kwoty rzędu 300-500 zł, dzięki czemu wciąż docieramy do nowych zainteresowanych. Jednocześnie jest to efektywny i sprawdzony kanał sprzedażowy – referencje zadowolonych klientów są bardzo dobrym argumentem dla kolejnych osób czy firm. Afiliacja dotyczy zarówno instalacji fotowoltaicznych, jak i pomp ciepła. 

Zespół

 • Albert Durda

  Prezes Zarządu

  Założyciel spółki Happy Energy S.A. Początkowo sam odpowiadał za obszar sprzedaży i pozyskiwania kontrahentów, następnie od podstaw stworzył ogólnopolską sieć przedstawicieli handlowych, liczącą ponad 200 osób. Od 2021 zarządza ponad 300-osobowym zespołem. Od początku istnienia spółki zaangażowany w rozwój sieci dostawców i polityki cenowej, atrakcyjnej dla klientów. Dzięki pracy u podstaw, relacjom z kontrahentami oraz odpowiedzialności za ofertę spółki, specjalista rynku rozwiązań OZE dla klienta indywidualnego i gospodarstw rolnych. Od października 2021 r. uczestnik programu GPW Growth. 
 • Małgorzata Durda

  Członek Zarządu

  Przedsiębiorczyni z wieloletnim doświadczeniem w branży HoReCa/gastronomicznej. Przez wiele lat prowadziła dom weselny „Zacisze” oraz lokale gastronomiczne min. Blues & Rock w Tarnobrzegu i inne. Obecnie jest w pełni zaangażowana w działalność Happy Energy S.A. 
 • Monika Oleniacz

  Przewodnicząca Rady nadzorcze

  Księgowa z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami firm. Absolwentka kierunku finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach. Od ponad 10 lat pełni funkcję głównej księgowej w spółce SKOBUD. 
 • Józef Wnęk

  Członek Rady Nadzorczej

  Prezes Zarządu spółki Energopol w Tarnobrzegu z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, w tym we współpracy z rosyjskim Gazpromem w roku około 1985. Od 1958-1960 był Inspektorem d/s kredytów przedsiębiorstw w Narodowym Banku Polskim Oddział Wojewódzki w Rzeszowie. Od 1961-1992 obejmował różne posady od  zastępcy Głównego Księgowego, zastępca Dyrektora d/s Ekonomicznych, po Dyrektor Dużej Budowy Eksportowej w Pradze Czeskiej w Tarnobrzeskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Tarnobrzegu. Następnie 1992-1994 obejmował stanowisko Członka Zarządu d/s Zaplecza Technicznego w spółce Jedynka SPÓŁKA z o.o. Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.  W ostatnim okresie od 1994-2020 pracował w spółce Energopol Trade Tarnobrzeg Sp.z o.o. obejmując stanowiska Członka Zarządu-Dyrektor d/s Ekonomicznych, a od 2003 był Prezesem Zarządu.
 • Dr Aneta Tor-Świątek – Członek Rady Nadzorczej

  Dr Aneta Tor-Świątek

  Członek Rady Nadzorczej

  Wykładowca na Politechnice Lubelskiej z wieloletnim doświadczeniem w obszarze procesów polimerowych. Autorka licznych publikacji naukowych, m.in. Charakterystyka procesu wytłaczania powlekającego, Aspekty wytwarzania oraz właściwości wytworów porowanych otrzymanych w procesie wytłaczania czy Advances in Science and Technology Research Journal. Od 2016 roku prowadzi szkolenia w Strefie Design Thinking, mających na celu pobudzenie kreatywności w produkcji i przetwarzaniu dóbr konsumenckich i społecznych.
 • Daniel Szura – Członek Rady Nadzorczej

  Daniel Szura

  Członek Rady Nadzorczej

  Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2012 roku pełni funkcję dyrektora w spółkach z branży odszkodowań. W latach 2012-2017 był dyrektorem sieci sprzedaży Centrum Odszkodowań DRB oraz w latach 2017-2018 był dyrektorem regionu Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX. 
 • Piotr Stępień – Członek Rady Nadzorczej

  Piotr Stępień

  Członek Rady Nadzorczej

  Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach na kierunku marketing i zarządzanie w latach 2001-2004. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Jako dyrektor w firmie DRB Centrum Odszkodowań z Legnicy zbudował zespół liczący ponad 300 przedstawicieli, którzy w latach 2015-2018 pozyskali ponad 1000 klientów.

Finanse i prognozy

Źródło: Emitent. Dane za okres do 10 lutego 2021 roku dotyczą jednoosobowej działalności gospodarczej pana Alberta Durdy. Od 10 lutego 2021 roku dane dotyczą Happy Energy S.A. powstałej z przekształcenia działalności jednoosobowej. Dane za 2021 rok mają charakter wstępny. Wszystkie prezentowane dane nie były audytowane. Znormalizowany zysk netto za okres 10.02.2021-30.09.2021 r., to znaczy zysk netto skorygowany o koszt zakupu niesprzedanych towarów i materiałów.

W okresie od lutego do końca września br. spółka wypracowała ponad 21,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz  2 345 847,43 zł  znormalizowanego zysku netto*.  Dynamiczny wzrost przychodów jest potwierdzeniem przyjętych założeń modelu biznesowego działającego od lutego br. w strukturach spółki akcyjnej.

 Na dzień 30.09.2021 r.: 

 • kapitały własne Spółki wyniosły blisko 1,7 mln zł,
 • Spółka posiadała 2,3 mln zł środków pieniężnych,
 • nadwyżka aktywów obrotowych na zobowiązaniami krótkoterminowymi wynosiła ponad 1,5 mln zł

*Obecnie Spółka na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości Spółka korzysta z uproszczonej metody ewidencjonowania i wyceny zapasów, która  pozwala odstąpić od zarachowania wydatków na zakup materiałów, towarów i produktów gotowych do kosztów okresu, w którym powstały przychody z nimi związane. Zakłada ona uproszczenie polegające na odpisywaniu wartości materiałów i towarów w koszty w momencie ich zakupu, a produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. Ponieważ zastosowanie tej metody powoduje obciążenie wyniku finansowego w momencie zakupu towarów i produktów gotowych od dnia 1 stycznia 2022 r. Spółka będzie rozpoznawała wydatki na zakup materiałów, towarów i produktów gotowych w kosztach okresu, w którym powstały przychody z nimi związane.Znormalizowana EBITDA za okres 10.02.2021-30.09.2021 r., to znaczy EBITDA skorygowana o  koszt zakupu niesprzedanych towarów i materiałów wynosi 2 918 992,72 zł a znormalizowany zysk netto za ten okres wynosi 2 345 847,43  zł.Zysk netto wykazany w rachunku zysków i strat za okres 10.02.2021-30.09.2021 r. wynosi 1 423 584,61 zł.

Aktywna działalność akwizycyjna była prowadzona we wszystkich kanałach sprzedaży, które są konsekwentnie rozwijane i wzmacniane. W omawianym okresie liczba handlowców zwiększyła się o ponad 140 osób, działalność rozpoczęło własne call-center oraz pierwszy punkt franczyzowy. Bardzo sprawna organizacja procesów zakupowych pozwoliła na niezakłóconą obsługę zamówień naszych klientów, pomimo napiętej sytuacji po stronie podaży komponentów systemów PV. 

Dokapitalizowanie Spółki umożliwi nam jeszcze lepsze planowanie i kontraktowanie dostaw. Skalowanie działalności odbywa się przy współpracy z rosnącą liczbą ekip montażowych, które działają w naszym standardzie jakości. Widać tu wyraźnie efekt skali, uczenia się i przekazywania dobrych praktyk. Model partnerskiej współpracy sprawdził się bardzo dobrze zarówno w obszarze pozyskiwania jak i realizacji zleceń i będzie kontynuowany.  

Warto podkreślić, że przychody ze sprzedaży mają charakter powtarzalny i są osiągane z mocno zdywersyfikowanej grupie odbiorców. Nie ma problemów ze spłatą należności. Spółka zachowuje dobrą płynność i reguluje zobowiązania wobec wszystkich partnerów zgodnie z przyjętymi warunkami umownymi. Ten element istotnie zwiększa zarówno naszą wiarygodność jak i atrakcyjność współpracy w relacjach z dostawcami, podwykonawcami oraz klientami.

Prognozy wyników

Źródło: Emitent. Prognozowane dane na lata przyszłe są danymi szacunkowymi i mogą nie zostać osiągnięte lub ulec zmianie. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników finansowych.

Prognoza na 2022 r. uwzględnia pozyskanie środków finansowych w wyniku emisji akcji serii C do końca 2021 r. i stanowi oficjalną prognozę Spółki, która zostanie zamieszczona w Dokumencie Informacyjnym w związku z planami ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. Spółka będzie odnosiła się do przedstawionej prognozy wyników za 2022 r. w raportach okresowych.

Wyznaczenie ceny emisyjnej akcji serii C zostało sporządzone w oparciu o prognozę wyników finansowych na 2021 r.

Rynek

OZE NA ŚWIECIE

Świat w szybkim tempie odchodzi od wytwarzania energii z paliw kopalnych i zmierza w kierunku maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej. Dzieje się tak z uwagi na zagrożenie kryzysem klimatycznym, którego symptomy zaczynają pojawiać się coraz częściej, oraz z uwagi na konkurencyjne ceny, po jakich wytwarzana jest energia elektryczna w odnawialnych źródłach energii. Ryzyko klimatyczne od lat traktowane jest jako ryzyko inwestycyjne między innymi przez instytucje finansowe. Wiele koncernów energetycznych w Unii Europejskiej od blisko 10 lat odchodzi od energetyki konwencjonalnej do odnawialnej. Wstrzymane są istotne inwestycje w energetykę opartą na węglu a szeroki strumień inwestycji kierowanych jest na rozwój fotowoltaiki oraz energetyki wiatrowej na lądzie i na morzu. Pomimo pandemii w 2020 r. poziom inwestycji w tzw. technologie transformacji energetycznej osiągnął rekordowy poziom 524 miliardów USD (źródło).

Rozwijają się technologie magazynowania energii, które sprzyjają upowszechnieniu odnawialnych źródeł energii. Według prognoz IEA udział OZE w globalnej produkcji energii elektrycznej wzrośnie z 29% w 2020 r. do ponad 60% w 2030 r. i prawie 90% w 2050 r. (źródło).

Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii) znacznie przyspieszył w ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency, IRENA) wzrost mocy w globalnej energetyce odnawialnej w 2020 roku okazał się aż o 50% wyższy w porównaniu do liczby gigawatów uruchomionych w roku 2019. W 2020 roku na całym świecie powstały źródła OZE o łącznej mocy ponad 260 GW (źródło).

OZE POLSKA

Polska nie była liderem transformacji energetycznej, co rodzi zarówno ryzyka, jak i szanse. Kierunek przemian jest znany i od kilku lat dynamicznie rośnie liczba i moc zainstalowana w OZE w Polsce. 

Najnowsze liczby pokazują, że łączna moc zainstalowana wszystkich źródeł energii elektrycznej w lipcu 2021 roku wyniosła 53,1 GW (energetyka konwencjonalna i OZE), z czego około 14,5 GW stanowiły odnawialne źródła energii (27%) (źródło). Energetyka prosumencka przekroczyła historyczny poziom w marcu 2021 roku – w Polsce było wówczas ponad 500 tys. prosumentów OZE. Najwięcej z nich produkowało i konsumowało energię wytwarzaną w instalacjach fotowoltaicznych. Na koniec lipca liczba prosumentów sięgnęła poziomu 631 443 (źródło).

FOTOWOLTAIKA

W licznych prognozach i podsumowaniach eksperckich wybija się opinia, że zwłaszcza rosnący wpływ fotowoltaiki wśród źródeł OZE jest ważną prognozą na przyszłość (źródło). Europejskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej SolarPower Europe wskazuje, że według danych za 2020 rok, Polska jest na czwartym miejscu pod względem przyrostu mocy w energetyce słonecznej. Fotowoltaika staje się trwałym elementem krajowego systemu energetycznego. W szczytach dziennych i letnich podnosi rezerwę mocy i obniża koszty energii w całym systemie energetycznym dla wszystkich odbiorców energii, nie tylko prosumentów.

Według prognozy IEO na koniec 2022 r. moc zainstalowana w fotowoltaice podwoi swoją wartość w stosunku do mocy z końca 2020 r. (4 GW), a na koniec 2025 r. może wynieść nawet 15 GW (źródło).

Rozwojowi fotowoltaiki w Polsce sprzyja także dofinansowanie na instalacje “Mój prąd” , które spotkało się z ogromną aprobatą inwestorów indywidualnych. Według danych z maja 2021 roku, wypłacono już ponad 201 tysięcy dotacji do fotowoltaiki, a kolejnych 19 tysięcy czeka na wypłatę. Program jak do tej pory pozwolił ograniczyć emisję dwutlenku węgla o ponad 921 tysięcy ton rocznie. Eksperci są zgodni, że to m.in. dzięki dotacji “Mój prąd” liczba prosumentów sięga obecnie ponad pół miliona, a mikroinstalacje stanowią najliczniejszą grupę systemów PV w Polsce (źródło).

POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła to silnie rozwijający się segment rynku Odnawialnych Źródeł Energii. Największe, wręcz spektakularne wzrosty sprzedaży pomp ciepła w 2020 r. osiągnięto w segmencie pomp ciepła typu powietrze/woda, gdzie sprzedano 42 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 108 proc. w stosunku do wyniku z 2019 r. Warto podkreślić, że w 2020 r. sprzedano w Polsce blisko pięciokrotnie więcej pomp ciepła typu powietrze/woda niż w 2017 r. Cały rynek pomp ciepła wzrósł o ok. 52 proc w stosunku do 2019 roku. W roku 2020 sprzedano ok. 56,5 tys. pomp ciepła łącznie z pompami ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło).

Ważnym czynnikiem jest stale prowadzony program „Czyste powietrze”, w którym co piąta osoba decyduje się na wymianę ogrzewania na pompę ciepła (źródło). Nie bez znaczenia pozostają także: propagowanie technologii wśród instalatorów i projektantów, spadek cen urządzenia i relatywnie niskie koszty inwestycji, możliwość efektywnej współpracy z instalacjami fotowoltaicznymi, a także wzrost świadomości ekologicznej Polaków. Czynnikiem, który istotnie wpłynie na dalszy rozwój rynku jest strategia ogłoszona przez Komisję Europejską, która zakłada udział pomp ciepła w budownictwie indywidualnym na poziomie 40% do 2030 roku (źródło).

Według szacunków Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, przy zapewnieniu optymalnych warunków wsparcia sprzedaży i rozwoju technologii, liczba pracujących pomp ciepła zarówno w nowych, jak i w istniejących budynkach jednorodzinnych w Polsce w 2030 roku może przekroczyć 2,08 mln sztuk, w tym około 1,47 mln szt. pomp ciepła dedykowanych do centralnego ogrzewania oraz do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło).

OZE – ODPOWIEDZIĄ NA WZROST CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Giełdowe notowania energii elektrycznej w ciągu roku podskoczyły o blisko 40% i są najwyższe w historii. To przełoży się na wzrost stawek dla gospodarstw domowych w 2022 roku (źródło). Dynamiczna sytuacja na rynku energetycznym zarówno europejskim, jak i polskim, jednoznacznie wskazuje na stały i nieuchronny wzrost kosztów energii w najbliższych latach. 

W 2019 roku rząd na 12 miesięcy zamroził ceny prądu dla odbiorców indywidualnych. Jednakże wraz z wygaśnięciem przepisów 1 stycznia 2020 roku, a także wprowadzeniem nowej opłaty mocowej, ceny energii elektrycznej zaczęły rosnąć. Od tego czasu wzrosły prawie o 20%. W kolejnym roku również możemy spodziewać się podwyżek. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość kontraktów terminowych na dostawę energii elektrycznej na 2022 rok wzrosła aż o 68%, co też znacząco wpłynie na ceny prądu dla odbiorców końcowych (źródło).

Obecny wzrost cen energii jest sygnałem alarmowym, że Europa musi przyspieszyć przejście na system energetyczny oparty w 100 proc. na OZE, tym bardziej, że gospodarstwa domowe z istniejącymi instalacjami PV oszczędzają około 60 proc. na swoich miesięcznych rachunkach za energię elektryczną w czasie kryzysu cenowego.

Pomimo panującej pandemii COVID-19 i skromnych prognoz,  zainstalowana moc w energetyce słonecznej w Unii Europejskiej wzrosła o około 17 proc. do prawie 20 GW w 2020 roku – jest to drugi najlepszy w historii wzrost dla tego sektora. Eksperci przewidują, że tempo wzrostu w energetyce słonecznej będzie jeszcze wyższe (źródło).

PROGRAM MOJE CIEPŁO

Obecnie w NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) trwają prace nad programem wspierającym rozwój pomp ciepła w Polsce. Ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w programie planowane jest na I lub II kwartał 2022 roku.

Eksperci przekonują, że docelowy program dotacyjny mógłby rozpowszechnić stosowanie pomp ciepła w Polsce. Ich sprzedaż z roku na rok wzrasta, ale dalej cena pomp ciepła jest stosunkowo wysoka dla większości gospodarstw domowych. W programie Moje Ciepło przewidywana jest forma wsparcia w postaci dotacji do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. NFOŚiGW informuje, że w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła, dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 21 tys. zł (źródło). Program zakłada dotacje dla właścicieli nowo budowanych domów (źródło).

Spotkajmy się

Masz pytanie? Zastanawiasz się nad zakupem akcji? Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat naszych planów? Umów się na 20-minutową rozmowę z Prezesem Zarządu i Przedstawicielami spółki Happy Energy S.A. Spotkania odbywają się z pomocą komunikatora Zoom.

Dokumenty

 • Formularz zapisu na akcjePobierz
 • Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach ofertyPobierz
 • Raport z wyceny spółkiPobierz
 • Dokumenty finansowe za rok 2019Pobierz
 • Dokumenty finansowe za rok 2020Pobierz
 • Dokumenty finansowe za rok 2021Pobierz
 • Prezentacja InwestorskaPobierz

FAQ

Czym jest kampania crowdinvestingowa?

Crowdfunding udziałowy (inaczej finansowanie społecznościowe lub crowdinvesting), który odbywa się wyłącznie online ma na celu zdobycie finansowania określonych celów spółki prowadzącej emisję akcji, dzięki środkom zebranym w kampanii. Każda kampania ma określony budżet i czas trwania. Inwestorzy spółki otrzymują wybraną przez siebie i opłaconą liczbę akcji oraz opisane w wybranym pakiecie benefit lub benefity).

Jakie dane osobowe przygotować do dokonania zapisu na akcje spółki?

Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku osób fizycznych to:
– Imię i nazwisko
– Numer telefonu komórkowego
– Adres e-mail
– Numer pesel
– Numer dowodu osobistego
– Adres zamieszkania
– Adres do korespondencji.
Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne (firmy) to:
– Nazwa firmy
– Numer NIP
– Numer REGON
– Dane osobowe reprezentanta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego, adres, adres do korespondencji.

W jaki sposób mogę dokonać zapisu na akcje spółki?

Proces zapisu na akcje składa się z następujących kroków:
Krok 1 – Kliknij “Kup akcje” na górze strony.
Krok 2 – Wybierz liczbę akcji i kliknij “Dalej”.
Krok 3 – Wypełnij formularz danych osobowych i kliknij “Zainwestuj”.
Krok 4 – Opłać akcje.
Krok 5 – Otrzymasz wiadomości e-mail, w której znajdziesz formularz zapisu na akcje. Pobierz go i podpisz profilem zaufanym za pomocą opcji numer 3. Odeślij plik XML pobrany ze strony profilu po podpisaniu dokumentu, klikając przycisk “Dodaj podpisany plik” w otrzymanej wiadomości. Poczekaj, aby otrzymać potwierdzenie weryfikacji pliku.

Kliknij i zobacz film, jak podpisać plik pdf profilem zaufanym!

Jakie są najważniejsze prawa akcjonariuszy?

Najważniejszymi prawami akcjonariuszy są m.in.:

a) Prawa korporacyjne:
– udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo głosu na Walny Zgromadzeniu,
– prawo do złożenia żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki,
– prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia,
– prawo do wytoczenia powództwa na rzecz Spółki,
– prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki)
– prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki).

b) Prawa majątkowe:
– prawo do udziału w podziale majątku Spółki w przypadku jej likwidacji,
– prawo udziału w zysku Spółki, o którego podziale decyduje Walne Zgromadzenie (tzw. prawo do dywidendy),
– prawo poboru akcji nowych emisji (o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co może nastąpić uchwałą podjętą większością 4/5 głosów),
– prawo do rozporządzania akcją, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki, przy czym obecnie Statut Spółki nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie w odniesieniu do akcji oferowanych,
– prawo żądania zapisania akcji w rejestrze akcjonariuszy i uzyskania informacji z tego rejestru.

Dlaczego spółka zdecydowała się na pozyskanie kapitału poprzez crowdinvesting?

W ocenie Zarządu taka forma kapitału umożliwi efektywne pozyskanie kapitału na obecnym etapie rozwoju Spółki.

Od kiedy będzie można dokonać zapisu na akcje spółki Happy Energy S.A.?

Zapisu na akcje Happy Energy S.A. będzie można dokonać od 9.11.2021 r. od godz. 9:00.

Ile akcji spółki Happy Energy S.A. Inwestorzy mogą objąć w ramach kampanii crowdinvestingowej?

W ramach niniejszej emisji do objęcia jest maksymalnie 186 000 akcji.

Na co zostanie przeznaczona kwota 4 278 000 zł?

Cele emisyjne:

 1. Powiększenie stanów magazynowych – 1 778 000 zł
 2. Powiększenie działu logistyki w tym zakup nowych samochodów dostawczych – 450 000 zł
 3. Działania marketingowe – 250 000 zł
 4. Rozbudowa działu handlowego – 350 000 zł
 5. Kapitał na udział w przetargach samorządowych – 1 450 000 zł

 

W ramach emisji crowdinvestingowej planujemy przede wszystkim zwiększenie skali działalności w dotychczasowym obszarze poprzez rozbudowę magazynów, a co za tym idzie zwiększenie liczby zamówień i wykonanych realizacji w skali roku. Drugą część pozyskanego kapitału przeznaczymy na udział w przetargach samorządowych w obszarze fotowoltaiki.

Czy benefity do pakietów sumują się w przypadku zakupu więcej niż jednego pakietu?

W przypadku zakupu więcej niż jednego pakietu benefity nie sumują się. Zostaje dodana ilość akcji. Jeśli po dodaniu obu lub więcej zapisów suma akcji będzie równała się wyższemu pakietowi, Inwestor otrzyma benefity z tego pakietu.

Czy spółka rozważa debiut giełdowy?

Tak, spółka Happy Energy S.A. planuje wejście na giełdę w drugim półroczu 2022 roku.

Czy mogę sprzedać akcje przed planowanym wejściem na giełdę? Jak to zrobić?

Tak, jest możliwość wcześniejszej sprzedaży akcji po ich zapisaniu w rejestrze akcjonariuszy,  dowolnej osobie na podstawie umowy sprzedaży.

W jakim celu została założona Spółka Happy Elite Sp. z o.o.?

Spółka Happy Elite została założona aby zwiększyć sprzedaż Happy Energy S.A. poprzez zapewnienie grupom sprzedażowym nowych narzędzi jak lead’y, atrakcyjny program nagród za najlepsze wyniki, samochód służbowy, obsługa techniczna i biurowa praktycznie 24/7.

Czy Happy Energy S.A. jest właścicielem Happy Elite Sp. z o.o.?

Happy Energy S.A. jest właścicielem 50% akcji w Happy Elite Sp. z o.o. pozostałe 50% udziałów posiada pan Denis Niewiarowski, Prezes Zarządu Happy Elite Sp. z o.o.

Jak wygląda struktura grupy kapitałowej Happy Energy S.A.?

Do spółki Happy Energy S.A. należy 50% udziałów spółki Happy Elite Sp. z o.o. Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych podmiotach.

W jaki sposób spółka będzie komunikować się z inwestorami? Jak będzie informować o swoich wynikach i planach?

Zostanie założona specjalna grupa inwestorów na Facebooku oraz będzie prowadzony mailing z aktualnymi informacjami.

Dodatkowo, spółka będzie prowadzić komunikację na swojej stronie internetowej w zakładce relacje inwestorskie. Od chwili objęcia Spółki obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych całość komunikacji odbywać się będzie w sposób przewidziany dla spółek, których akcje notowane są na rynku NewConnect, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem MARRegulaminem Alternatywnego Systemu obrotu.

Jaki wpływ na realizację projektu może mieć pandemia Covid-19?

Pandemia Covid-19 w żaden sposób nie wpłynęła na działalność Happy Energy S.A., co pokazują także wyniki finansowe spółki z 2020 roku.

Jakie są plany spółki w przypadku niezebrania pełnej kwoty podczas emisji?

Spółka będzie rozwijać się tak samo jak obecnie, jedynie cele zostaną osiągnięte później niż przy zebraniu pełnej kwoty podczas emisji, co pozwoliłoby na utrzymanie dynamicznego rozwoju spółki. 

W pierwszej kolejności będą realizowane następujące cele emisyjne:

 1. Zwiększenie stanów magazynowych.
 2. Powiększenie działu logistyki w tym zakup nowych samochodów dostawczych.
 3. Powiększenie działu handlowego
Jakie spółki stanowią bezpośrednią konkurencję dla Happy Energy?

Jeśli mamy wskazać największe firmy w branży, będa to na pewno Columbus Energy S.A. oraz Hymon. 

Jakie przewagi ma spółka wobec konkurencji na rynku?

-Przejrzysta oferta,

-Konkurencyjne ceny,

-Proste umowy,

-Szybkie oraz jakościowe montaże ,

-Obsługa posprzedażowa.

Czy oprócz emisji publicznej przez crowdinvesting planujecie także emisję prywatną dla większych, instytucjonalnych inwestorów?

Nie, spółka nie planuje takich działań.

Z czego wynika dynamiczny wzrost przychodów od początku działalności spółki?

Jest to związane z bardzo atrakcyjną ofertą, która zakłada, że klient otrzymuje produkt wysokiej jakości w przystępnej cenie, a zarazem ma solidny montaż. Takie założenie pozwoliło pozyskać wielu rzeczowych przedstawicieli oraz całe grupy sprzedażowe, które były niezadowolone z obsługi w ich obecnych firmach. Za sprawą wzrostu sprzedaży powiększyła się ilość ekip monterskich, które cenią współpracę z naszą spółką z racji na szybkie rozliczenia, własną logistykę i kompletne zestawy przywożone na montaż do klientów, dzięki czemu oszczędzają czas na ich zakup np. w hurtowniach.

Pakiety

PAKIET STARTER(od 690 zł - 30 akcji)

– dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku dla Inwestorów

PAKIET PODSTAWOWY(od 3450 zł - 150 akcji)

– dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku dla Inwestorów
– zniżka 100 zł na zakup instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła

PAKIET STANDARD(od 11500 zł - 500 akcji)

– dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku dla Inwestorów
– zniżka 200 zł na zakup instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła

PAKIET PREMIUM(od 27600 zł - 1200 akcji)

– dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku dla Inwestorów
– zniżka 500 zł na zakup instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła

PAKIET MAX(od 69000 zł - 3000 akcji)

– dostęp do zamkniętej bazy mailingowej dla Inwestorów
– dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku dla Inwestorów
– zniżka 500 zł na zakup instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła
– darmowy audyt
– kolacja z Zarządem i Radą Nadzorczą

PAKIET VIP(od 161 000 zł - 7000 akcji)

– dostęp do zamkniętej bazy mailingowej dla Inwestorów
– dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku dla Inwestorów
– zniżka 1000 zł na zakup instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła
– darmowy audyt
– kolacja z Zarządem i Radą Nadzorczą

Discussion